Browsed by
Miesiąc: Czerwiec 2019

Bohatyrowicze. Szkice do portretu – już w sprzedaży

Bohatyrowicze. Szkice do portretu – już w sprzedaży

Aleksandra Domańska podejmuje na nowo lekturę klasycznych dzieł Jędrzeja Kitowicza, Józefa Wybickiego, Henryka Rzewuskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Elizy Orzeszkowej w kontekście naszej tożsamości kulturowej i narodowej. Autorka wiele uwagi poświęca dziedzictwu duchowemu, jakie poprzednie pokolenia przekazały nam w spadku, a które mimo upływu wielu lat nadal nie zostało przezwyciężone. Zapraszamy na stronę Wydawnictwa.